Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

Objednávka

Na našem e-shopu www.mlsejtezdrave.cz je uvedena aktuální dostupnost každého druhu zboží, včetně cen jednotlivých produktů. Před odesláním objednávky se zákazníkovi zobrazí celková cena dodávky včetně dopravného event. dobírkovného. Zákazník ji následně odsouhlasí dokončením objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Všechny objednávky zboží učiněné prostřednictvím našeho e-shopu www.mlsejtezdrave.cz jsou závazné.

Po odeslání je objednávka zákazníkovi potvrzena pomocí zprávy zaslané na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce.


Dodací podmínky, způsob platby a cena

Objednávky se snažíme expedovat vždy do 2 pracovních dnů prostřednictvím zásilkové společnosti PPL s.r.o.. Zboží je doručeno kupujícímu obvykle první pracovní den (na Slovensko nejpozději do 3 pracovních dnů), který nastane po pracovním dni, kdy byla uskutečněna expedice zboží (předání zboží dopravci).

Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

  • Dopravné – PPL Česká republika – 109 Kč
  • Dopravné – PPL Slovensko – 160 Kč
  • Osobní odběr – 0 Kč
  • Dobírkovné Česká republika – 30 Kč
  • Dobírkovné Slovensko – 40 Kč
  • Při platbě převodem, při osobním odběru – 0 Kč
  • Při objednávce nad 2000 Kč neúčtujeme dopravné ani dobírkovné.
  • Balné ani další jiné poplatky neúčtujeme vůbec.
  • Veškeré prodejní ceny uvedené na našem e-shopu www.mlsejtezdrave.cz jsou včetně DPH.

Zrušení objednávky

Storno objednávky je možné telefonicky na tel. čísle 724 345 464 nebo e-mailem na adrese obchod@mlsejtezdrave.cz. Ze strany kupujícího lze objednávku stornovat do té doby než prodávající předá zboží přepravci. V případě pozdějšího zrušení má prodávající nárok na náhradu škody, odpovídající prokazatelným nákladům na dopravné.

Ze strany prodávajícího lze stornovat celou objednávku či její část v případě, kdy zboží není dlouhodobě k dispozici. O stornu ze strany prodávajícího budete informováni bezodkladně e-mailem či telefonicky.


Vrácení zboží

Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. může kupující do 14 dnů od obdržení zboží vrátit, a to bez udání důvodů v neporušeném obalu a nepoškozené zpět na naši adresu – Vladěna Čísecká, Kyjovická 281, Pustá Polom, 747 69 (současně je třeba přiložit daňový doklad zaslaný společně se zbožím). V případě, kdyby vrácené zboží bylo doručeno zpět poškozené, nekompletní, částečně spotřebované apod., vyhrazuje si prodávající právo uplatnit odpovídající kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Po obdržení vráceného zboží bude na účet kupujícího nejpozději do 14 dnů zaslána zpět částka odpovídající jeho kupní ceně.

Poštovné není součástí kupní ceny, jeho úhradou hradí kupující náklady řádného doručení a předání zboží, tato částka se nevrací. Vrácení zboží formou dobírky nebude prodávajícím přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku. Kupující nemá v tomto případě nárok na náhradu dopravného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu.

Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.


Reklamace

Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, a to před pracovníkem přepravní společnosti. Pokud došlo k nějakému poškození balíku ze strany dopravce, kupující má možnost zásilku nepřebrat vůbec, nebo s tzv. výhradou – kde uvede míru poškození (např. natržená krabice, mokrý obal, promáčklá krabice atd.) a poškození si nafotí a celý protokol nechá podepsat dopravci. Může se stát, že pokud poškozený balík kupující převezme bez výhrady, pozdější reklamace, kterou prodávající podá přepravní společnosti za poškození zásilky, nemusí být uznaná.

Zároveň upozorňujeme, že i když není krabice viditelně poškozena a zboží uvnitř ano, pro uplatnění reklamace je důležité po otevření balíku nafotit stav zboží i krabici. Reklamaci je třeba podat písemně na e-mail: obchod@mlsejtezdrave.cz. Obal, ve kterém byla zásilka doručena i poškozené zboží si musí zákazník nechat a uchovat, je možné, že přepravce je bude chtít vidět fyzicky a udělat si svou dokumentaci.

Reklamaci je nutné uplatnit písemně prostřednictvím e-mailu: obchod@mlsejtezdrave.cz, a to nejpozději do 3 dnů od doručení/převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude prodávající brát zřetel.


Ochrana osobních údajů

Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto osobní údaje dodavatel nepředává žádné další osobě.

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.


Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou na e-shopu www.mlsejtezdrave.cz.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými předpisy Obchodního a Občanského zákoníku.